Marknadsföringsmaterial

GFB tar löpande fram kampanjer för att stärka Gotland som destination. Materialet är fritt för våra medlemmar att själva använda för att stärka sin egen och den gemensamma marknadsföringen.