Gotlands Förenade Besöksnäring

Vi skall verka som utvecklingsmotor för den gotländska besöksnäringen och skapa förutsättningar för företag att vara nationellt ledande inom besöksnäring.

Vi arbetar med att skapa förutsättningar för att den regionala ambitionen i Besöksnäringsstrategin ska nås; att Gotland ska bli norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål.

prickar
Donnerska huset

Medlemsorganisation

Föreningen och därmed aktiebolaget ägs av sina medlemmar. Vi finns till för dig och din verksamhet för att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringens utveckling. Allt från den årliga Besöksnäringsdagen till vardagens många möten, statusuppdateringar och kampanjmaterial. Vi strävar efter att göra det lättare för dig att göra ditt jobb. Vill du också bli medlem? Vi ägnar också mycket av vår tid åt att driva aktuella projekt, omvärldsbevaka, arbeta för att stärka kompetensförsörjningen inom branschen, representera våra medlemmar i utvecklingsgrupper samt samarbetar med bland annat Region Gotland och Destination Gotland gällande destinationsmarknadsföringen av Gotland.

Samla, företräda och utveckla

Vårt uppdrag - Samla, företräda och utveckla

  • Vi samlar besöksnäringsföretagare​ GFB skapar mötesplatser och samordnar besöksnäringen.
  • Vi företräder besöksnäringen — GFB företräder företagare inom besöksnäringen i kontakt med myndigheter, och i olika forum, exempelvis Tillväxtråd, Trafikråd och i nationella sammanhang.
  • Vi utvecklar besöksnäringen — Genom utbildningsinsatser inom projekt är GFB med och utvecklar besöksnäringen och skapar livskraftiga och hållbara företag.

Satsa på framtiden - Bli en del av en förening som arbetar för att stärka Gotlands besöksnäring

Idag har vi cirka 90 medlemmar och ser fram emot att många fler vill vara med och engagera och påverka den fortsatta utvecklingen av Gotlands besöksnäring.

Ansök om medlemskap idag!