Akademi

Välkommen till besöksnäringsakademin, här fokuserar vi på utbildning som skall arbeta för att stärka företagen på Gotland. Här finner du löpande utbildningsinsatser som görs inom Gotlands Förenade Besöksnäring.