Satsa på framtiden - Bli en del av en förening som arbetar för att stärka Gotlands besöksnäring

Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB) är en organisation som förenar besöksnäringsföretagare genom att skapa mötesplatser och utbildningsinsatser för att utveckla besöksnäringen och främja skapandet av livskraftiga och hållbara företag. Dessutom företräder GFB företagare inom besöksnäringen i kontakter med myndigheter och i olika forum.

prickar
Personal

Varför ska jag gå med i Gotlands Förenade Besöksnäring?

Var med och stöd en organisation som arbetar för besöksnäringen och bidra till att skapa en stark och hållbar turismsektor på ön. Bli en del av den samlade besöksnäringen. Ju fler vi blir ju mer kommer vi kunna göra för er.

Få möjlighet att utbyta erfarenheter och dra nytta av samarbete med andra medlemmar. Vi skapar regelbundna medlemsträffar inom olika nätverk runt om på ön. Tillsammans kan vi göra Gotland ännu bättre.

Ta del av utbildningar, trendspaningar, statistik och omvärldsbevakning. Få tillgång till verktyg som hjälper dig att utveckla din verksamhet och samordnade insatser inom personalförsörjning med mera.

Genom ert medlemskap och er röst in identifierar vi problem och söker projektmedel som kan användas för att utveckla ert företag och destinationen som helhet.

GFB företräder besöksnäringsföretag gentemot myndigheter och i media. Vi lyfter frågorna med det offentliga med och representerar dig som medlem där viktiga beslut fattas.

GFB är ett stöd i kontakten med myndigheter och hjälper till att hitta möjliga vägar för att lösa eventuella utmaningar.

Vi arbetar kontinuerligt med att stärka Gotland som destination, vi samordnar och utvecklar reseanledningar. Vi genomför pressresor med journalister och influencers och ser till att det finns bilder och texter tillgängligt för en mängd olika tidningar och media kanaler.
Calle - Surflogiet

Genom att vara medlem får vi möjlighet att samverka med andra företagare, utbyta erfarenheter och dra nytta av kunskapshöjningen som erbjuds genom utbildningar och omvärldsbevakning.

Medlemsavgift & serviceavgift

Medlemsavgiften i föreningen är 500 kr. Nedan finns även en tariff för serviceavgift baserat på omsättning för föregående verksamhetsår. Gotlands Besöksnäring AB är särskilt vinstbegränsat vilket innebär att en eventuellt överskjutande vinst går tillbaka till bolagets verksamhet."

Idag har föreningen ca 100 medlemmar och vi ser fram emot att många fler vill engagera sig och vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av Gotlands besöksnäring."

Serviceavgift per år

Omsättning mnkrServiceavgift per år, exkl moms
0-5 miljoner5 000
6-10 miljoner10 000
11-20 miljoner15 000
21-30 miljoner25 000
30-60 miljoner50 000
60-100 miljoner80 000
100-150 miljoner150 000
150 miljoner och över250 000

Nya medlemmar erbjuds halva priset första året

Bli medlem i GFB idag!

Tillsammans skapar vi hållbar framgång för Gotland genom samverkan, utbildning och gemensamma insatser.

Ansök om medlemskap