Gästnätter för oktober 2023

2023-12-03

Gästnätter för oktober 2023

40 800 registrerade gästnätter (Oktober)

Under oktober 2023 upptecknades 40 800 registrerade gästnätter i Gotland (-3,9 %), var av 37 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 600 av utländska besökare.

De registrerade inhemska gästnätterna minskade med en procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 25 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med fyra procent i jämförelse med oktober förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från USA. (810 nätter).

Mellan januari och oktober upptecknades 834 000 registrerade gästnätter (-5,9 %) för inhemska besökare och 104 000 (-11,9 %) för utländska besökare i Gotland, de vill säga sammanlagt 939 000 (-6,7 %) registrerade nätter.

Airbnb marknaden fortsätter öka...

Vi kan även se att ca 20.000 gästnätter har registrerat på oktober på andrahandsboende likt airbnb. Denna trend fortsätter öka mycket troligt att mer privatpersoner hyr ut sina boende i tuffare tider.

Skriven av: Erik Öhrn, Verksamhetsledare

Kategori: Insikter