Sammanfattning gällande antalet gästnätter i mars 2024

2024-05-03

Sammanfattning gällande antalet gästnätter i mars 2024

I mars 2024 ökade antalet gästnätter jämfört med fjolåret. I år noterades 22 932 registrerade gästnätter (21 842 under mars 2023) i Gotland (plus fem procent). De inhemska besökarna stod för 19 792 gästnätter och 3 100 gästnätter stod de utländska besökarna för.

De registrerade inhemska gästnätterna minskade med två procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 95 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med fem procent i jämförelse med mars förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna stod besökare från USA för (320 nätter).

4 300 gästnätter (minus 18 procent) bokades av fritidsresenärer och 4 800 gästnätter (plus 8,3 procent) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars har det varit 40 000 registrerade gästnätter (minus 12,5 procent) för inhemska besökare och 7 900 (plus 88,1 procent) för utländska besökare i Gotland.

Sammanlagt 47 900 registrerade nätter (minus fyra procent).

– Vår bedömning är att vi har haft en positiv utveckling under mars mycket tack vare att påsken låg tidigt i år. Vi spår därmed en negativ utveckling i april månad, säger Erik Öhrn, verksamhetsledare för GFB.

De icke registrerade gäst nätterna för mars 2024 (AirBnB) landade på 16 460 jämfört med 10 621 i mars 2023, enligt Visitory.

Bokningsläget sommaren 2024

Vi ser att bokningsläget på hotell och boende generellt sett ligger i linje med samma period 2023.

– Att det blir varmare ute gör också att människor börjar fundera på resor och semester framåt. Det är ännu oklart om Riksbanken kommer göra en säkning i maj och man har gett en 50/50 indikation kring detta, säger Erik Öhrn och fortsätter:

– Samtidigt finns det dem som säger att man kommer göra tre räntesänkningar under 2024, vilket sannolikt gör att fler kommer vilja resa och exempelvis besöka Gotland.

Skriven av: Simon Frid Thomsson, Kommunikatör/Community Manager

Kategori: Insikter