Sammanfattning av gästnätter 2023 - kommentar av Erik Öhrn

2024-02-05

Sammanfattning av gästnätter 2023 - kommentar av Erik Öhrn

@Under januari till december 2023 var det 971 000 registrerade gästnätter (gröna staplarna) på Gotland (-7,3 procent) gällande hotell, camping, vandrarhem och stugbyar. Varav 857 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 114 000 av utländska besökare.

De registrerade inhemska gästnätterna minskade med sju procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade även de med sju procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade även med sju procent i jämförelse med januari till december 2022.

De flesta registrerade utländska gästnätterna var för besökare som kom från Tyskland (vilket var 22 700 gästnätter).

249 000 rum (-7,7 procent) bokades av fritidsresenärer och 105 000 rum (-1,5 procent) av affärsresenärer.

Icke-registrerade gästnätter, exempelvis Airbnb (rosa staplarna), och liknande uthyrningar fortsätter att öka. Det är något som även lyfts i tidigare sammanställningar.

Totalt landar dessa gästnätter på 350 000 för 2023 vilket är 50 000 fler än 2022.

Summerar vi registrerade och icke registrerade gästnätter landar vi drygt minus 25 000 gästnätter under 2023 mot 2022.

2023: 1 346 246

2022: 1 372 023

2019: 1 279 393

Erik Öhrn, verksamhetsledare vid Gotlands Förenade Besöksnäring, säger att det finns flera anledningar till att antalet besökare minskat.

– Det är en tillbakagång men då skall vi ha med oss att 2022 var ett väldigt speciellt år där Gotland gick bättre än många andra destinationer i landet. Efter pandemin har det bland annat varit annorlunda resemönster och många har haft påfyllda plånböcker.

Han menar att det ska bli intressant att se hur antalet gästnätter kommer se ut för 2024.

– När vi jämför med det tidigare rekordåret 2019 ligger vi bra till gällande antalet gästnätter 2023. Inför 2024 har vi flera spännande satsningar på gång och förhoppningsvis kommer det bli ett bra år trots inflation och räntor. Vi kommer under året jobba vidare mot att Gotland ska bli Sveriges mest hållbara besöksmål 2027.

Skriven av: Simon Frid Thomsson, Projektledare

Kategori: Insikter