Fem lärdomar från världskongressen om hållbar turism och Järvsö

2024-05-03

Fem lärdomar från världskongressen om hållbar turism och Järvsö

Kati Ahtee, Emelie Appelholm-Bergbohm och My Wrethagen från projektet Sustainable Plejs deltog i världskongressen om hållbar turism GSTC 2024 som gick i stapeln i Stockholm förra veckan. Efter kongressdagarna åkte Kati och Emelie vidare med en mindre delegation från Sverige och Finland till Järvsö, för att lära mer om hur Järvsö som destination jobbar med hållbarhetsfrågorna kopplat till besöksnäringen, men också hur de använder turismen som motor för platsutvecklingen.

Sanity image

Många nya insikter och lärdomar har plockats hem till Gotland, bland annat dessa:

  • Destinationer behöver bli bättre på att ta in lokalsamhället in i samtalet om utvecklingen av besöksnäringen. Exempelvis i Järvsö har man bildat ett råd för lokalbefolkningen som kan få möjligheten att påverka viktiga frågor kopplat till bygden – allt från besöksnäringen till skolor och arbete med översiktsplaner.
  • Att bromsa överturism behöver alla destinationer med många besökare fokusera på, ett bra sätt att göra detta är att jobba med säsongsvariationerna. Balansen mellan besökare och lokala natur- och kulturvärden behöver pareras ännu tydligare framöver.
  • Tillväxt som mätmetod kan inte längre vara det viktigaste man fokuserar på inom företagsfrämjandesystemet. Många företag inom besöksnäringen jobbar redan idag med andra värden, med värdeskapande och social hållbarhet som hävstång.
  • AI och digitalisering kommer att ändra även vår bransch. Förutom att få hjälp med automatisering av tex bokning och kundmätningar, kommer vi kunna använda oss av framtidens teknik exempelvis när vi behöver bedöma vilken miljöpåverkan besöksnäringen har på en plats under högsäsong eller viss tid på året. Vi kan också få hjälp att se och visualisera vilka flöden av människor vi har på särskilda platser och hur de ter sig för att kunna planera vilka insatser kan behövas för styrning.
  • Finland och inte minst Norge har redan sprungit ifrån Sverige när det gäller statliga pengar och insatser kopplat till hållbar besöksnäring. Destinationerna lokalt får ta ett större grepp eftersom den nationella samordningen saknas.

Sustainable Plejs är ett EU-projekt som skall stärka Gotland som en hållbar destination. Gotlands Förenade Besöksnäring driver projektet i samarbete med Tillväxt Gotland med stöd från Region Gotland och EU via Tillväxtverkets europeiska regionala utvecklingsfond.

Sanity image

Skriven av: Kati Ahtee, Affärsutvecklare

Kategori: Insikter