Projekt

Gotlands Besöknäring driver ett antal projekt som samfinansieras av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotland. Projekt är ett viktigt verktyg för att utveckla företag och destinationen Gotland.

Genom att söka projektmedel kan vi få mer verkstad och skapa mer och bredare instanser, vi kan också utforska och plocka hem lärdomar till Gotland inom olika områden. Vi bedriver projekt som grundar sig på företagens problemställningar och som stärker den regionala besöksnäringsstrategin.