Plattform för smart specialisering inom Småland och Öarna

Smart specialisering är ett begrepp som introducerades av EU-kommissionen. Det kan beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och hållbar tillväxt inom de områden där det finns störst potential.

Det nu aktuella projektet, S3-plattform i Sydost, sker i samarbete med Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Region Gotland samt Tillväxtverket ERUF som gemensamt finansierar satsningen.

Projektet utgår från den gemensamma transformationsanalys som genomförts och som pekar ut 5 kunskapsområden av strategisk betydelse:

  • Trä och skog
  • Livsmedel
  • Besöksnäring
  • Industriell utveckling
  • Digital tjänsteutveckling

För var och ett av kunskapsområdena leds och koordineras projektets
aktiviteter av en projektpartner;

  • Träcentrum Nässjö Kompetenscentrum AB,
  • IUC i Kalmar Län AB,
  • Gotlands Förenade Besöksnäring,
  • Campus Ljungby AB och
  • Science Park Jönköping AB.

Projektet pågår mellan den 1 april 2024 och fram till den 29 mars 2029. Målet är att etablera en för hela programområdet gemensam plattform för samverkan inom och mellan de fem tematiska kunskapsområdena. De fyra regionerna leder det övergripande arbetet i en projektgrupp och för varje tematiskt område ansvarar en samordningsaktör för att leda och koordinera arbetet.

Fredrik Broman, från Gotlands Förenade Besöksnäring, kommer leda projektet kopplat till besöksnäringen.