Fredrik Broman leder nytt projekt inom besöksnäringen

2024-04-02

Fredrik Broman leder nytt projekt inom besöksnäringen

Besöksnäringsprofilen Fredrik Broman började 2 april som ny projektledare för samverkansprojektet "S3-Plattform Småland och Öarna".

– Jag är verkligen stolt och glad över att vara tillbaka inom Gotlands Förenade Besöksnäring och ser fram emot att få driva det här projektet. För min del kommer det initialt att handla mycket om att lära känna de andra regionerna och representanterna där. Det ska bli väldigt spännande att få driva detta i och med att besöksnäringen är en av öns viktigaste näringar och ligger mig personligen varmt om hjärtat, säger Fredrik Broman.

Den Europeiska regionalfonden (ERUF) har beviljat 10 miljoner kronor till projektet. Det är ett innovationsprojekt som innefattar alla fyra regioner: Gotland, Jönköpings Län, Kalmar Län och Kronobergs Län.

Målet är att regionerna tillsammans med lokala organisationer ska främja och accelerera arbetet med att smart specialisering - vilket handlar om att regionerna fokuserar på att utveckla och förstärka sina unika styrkor och fördelar för att nå ökad konkurrenskraft och hållbarhet.

På Gotland utgör besöksnäring, mat och livsmedel, samt näringslivets energiomställning styrkeområden för smart specialisering.

Målet med projektet är att etablera en samverkansplattform för att påskynda genomförandet av de fyra regionernas strategier för smart specialisering. På lång sikt förväntas projektet även bidra till ökade förutsättningar för innovation och tillväxt bland små och medelstora företag i samtliga län.

Projektet kommer att fokusera på fem kunskapsområden: trä och skog, livsmedel, besöksnäring, industriell utveckling och digital tjänsteutveckling. Från varje län deltar en utsedd lokal organisation som företrädare från varje kunskapsområde. Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB) företräder området Besöksnäring.

– Vi ser fram emot att gå in i rollen som samordnare för besöksnäringen inom Småland och Öarna. Tillsammans med övriga regioner hoppas vi kunna göra mer för utvecklingen av företagen inom vår gemensamma näring. För GFB:s del känns det naturligt att gå in i denna roll och vi är tacksamma över att vi fått förtroendet, säger Erik Öhrn, verksamhetsledare på Gotlands Förenade Besöksnäring.

Den totala budgeten för projektet är 25 miljoner kronor, varav 10 miljoner finansieras från europeiska regionalfonden. Varje region bidrar med medfinansiering, där Region Gotland står för cirka 2 miljoner kronor. Projektet kommer att pågå i fem år med start 2024.

Skriven av: Simon Frid Thomsson, Kommunikatör/Community Manager

Kategori: Nyheter