"Många nya insikter och lärdomar har plockats hem till Gotland"

2024-04-26

Världskongressen för hållbar turism, Global Sustainable Tourism Council GSTC2024 arrangerades i Stockholm 23-25 april 2024, och en delegation från Gotland bestående av Kati Ahtee, My Wrethagen från GFB, Emelie Appelholm-Bergbohm från Tillväxt Gotland deltog i kongressen inom ramen projektet Sustainable Plejs. Även Karin Winsnes från Region Gotland närvarande under mötet.


I Sverige finns ett växande intresse för att arbeta enligt GSTC:s hållbarhetskriterier. Destinationer som Järvsö, Västerbotten, Åsnen och Djurgården arbetar redan med dem. Kan Gotland stå på tur i framtiden? Klart är att vi inom projektet Sustainable Plejs med Tillväxt Gotland och Gotlands Besöksnäring i spetsen redan idag inspireras av GSTC:s ramverk och definitioner av hållbarhet inom besöksnäringen, och vi tittar just nu på hur vi kan implementera delar av processerna till vårt arbete med företagen.


Frågor som diskuterades under kongressen var bland annat om hur destinationer bättre kan ta hand om sina lokalsamhällen i relation till besöksnäring, attrahera besökare med ett jämnare flöde året runt, hur kan vi bromsa överturism och verka i balans med natur- och kulturvärden. Besöksnäringen behöver bli proffs på att utbilda sina konsumenter i vad som är hållbart och som samtidigt skapar minnen och möten för livet. Ibland skaver det mellan olika intressen, och det kan vara svårt att prata om vad vi behöver uppoffra för att nå dit.


Många fina samtal, nya insikter och lärdomar har plockats med hem till Gotland, allt i syfte att fortsätta utveckla Gotland till den mest attraktiva och hållbara platsen att bo, leva och besöka 2027.


Sustainable Plejs är ett samverkansprojekt som drivs av Gotlands Besöksnäring tillsammans med Tillväxt Gotland. Projektet pågår 2023-2026 och finansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Gotland.

Skriven av: Simon Frid Thomsson, Kommunikatör/Community Manager

Kategori: Nyheter