Nytt samarbetsprojekt ska stärka de gotländska företagens förmåga att bidra positivt inom hållbarhet

2024-07-01

Nytt samarbetsprojekt ska stärka de gotländska företagens förmåga att bidra positivt inom hållbarhet

Gotland har ambitiösa mål i sin regionala utvecklingsstrategi: ön ska vara en förebild i energi- och klimatomställningen, samt en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft. Med ett nytt samarbetsprojekt tas nu stora steg på vägen mot att nå dessa mål, genom en satsning på att stärka företagandet inom två av öns styrkeområden: besöksnäring samt mat och livsmedel.

Unikt samarbete

Satsningen sätter igång i höst och är ett samarbete mellan Gotland Grönt Centrum, Gotlands Förenade Besöksnäring, Matbyrån Gotland och Science Park Gotland. Det drygt treåriga projektet fokuserar på att utveckla regionens mat- och livsmedelssystem samt besöksnäringen genom att ge små och medelstora företag verktyg och kunskap för att driva sina verksamheter på ett regenerativt sätt.

Vi är glada och stolta över att få hålla ihop detta stora och viktiga samarbetsprojekt där två av Gotlands utpekade styrkeområden, mat och livsmedel tillsammans med besöksnäring, får resurser för utveckling, säger Kristina Rådkvist, VD Gotland Grönt Centrum.

Erik Öhrn, verksamhetsledare för Gotlands Förenade Besöksnäring, menar att det kommer bli intressant att följa projektresultaten under de kommande åren.

– Det är väldigt positivt att vi kan samlas och arbeta ihop i detta projekt. Detta är ett projekt som kommer vara viktigt för utvecklingen för såväl besöksnäringen som mat- och livsmedelsaktörer på ön, säger han.

Verktyg för omställningen

Projektet kommer att erbjuda workshops, föreläsningar och stöd för att hjälpa företag att omvandla och framtidssäkra sina verksamheter. Målet är att Gotlands företag ska kunna gå ett steg längre i sin hållbarhetsresa och bidra positivt till miljön, samhället och ekonomin, snarare än att bara minska sina negativa effekter.

Redan stort intresse

Det finns redan ett stort intresse för hållbarhetsfrågor på Gotland. Detta märks bland annat genom projekten Sustainable Plejs och Node Gotland, där också små och medelstora företag är involverade och aktivt valt att vara en del av omställningen. Men för att nå de ambitiösa målsättningar som finns krävs starkare gemenskaper, nya idéer och produkter samt finansiering för nödvändiga investeringar. Genom att stärka företagens kompetens inom regenerativt företagande, där innovation och utveckling ligger i framkant, finns det stora möjligheter att skapa förutsättningar för ekologisk återhämtning, social välfärd och ekonomisk hållbarhet.

Projektet börjar under hösten och har medfinansiering av Region Gotland och Europeiska Regionalfonden.

Skriven av: Pressmeddelande

Kategori: Nyheter