Rapport från GFB:s årsstämma och Uppstart Besökssommaren

2024-04-23

Rapport från GFB:s årsstämma och Uppstart Besökssommaren

Under måndagen, 22 april, höll Gotlands Förenade Besöksnäring såväl sitt årsmöte som Uppstart Besökssommaren.

Årsmötet leddes med bravur av Håkan Ahlsten, som bland annat var med och startade föreningen, och som rutinerat ledde oss igenom mötet.

Under årsmötet gick man bland annat igenom föreningens ekonomi och valde nya styrelseledamöter. Föreningen gjorde ett litet överskott under fjolåret, vilket går att läsa i föreningens och bolagets årsredovisning.

Nya styrelseledamöter är Matz Bengtsson (vald på två år) och Sofia Munkhammar (vald på två år). Samtidigt tackade vi av Menette von Schulman och Therése Lindström för sin tid i styrelsen.

I valberedningen har Mikael Håkansson och Ulrika Strömberg tillkommit efter årsmötet.

När årsmötet var avklarat inleddes Uppstart Besökssommaren, dit 165 personer anmält sig, och därmed noterades ett nytt rekord för evenemanget.

Sanity image

Under drygt två timmar fick publiken lyssna på flera talare. Bland annat pratade Adam Jacobsson, Destination Gotland, om de satsningar som bolaget gör med sommarlovsveckan, de nya båtbussarna och på kryssningsfärjan Birka Gotland ihop med Viking Line.

Det är tre satsningar som de tror mycket på och hoppas kunna vara positivt för den gotländska besöksnäringen.

Anna Westberg, projektledare för Gotland.com, berättade om samarbetet som man gjort kring sommarlovsveckan på Gotland och vilken effekt det ger att finnas med på Gotland.com i och med att sidan rankas högt av bland annat Google. Hon uppmanade fler företag att registrera sig i verktygslådan för att fortsätta utveckla sidan.

Verksamhetsledaren Erik Öhrn drog några omvärldsspaningar från Visit Sweden och lyfte bland annat vikten av att hänga med i utvecklingen kring AI och andra hjälpmedel som kan vara positivt för besöksnäringen på ön.

Sanity image

Regiondirektören Stefan Hollmark var även på plats och lyfte bland annat vikten av besöksnäringen på Gotland och han hade passande nog tagit hjälp av just AI till delar av sitt framförande.

Publiken fick dessutom lyssna på statistik kopplat till besöksnäringen som Karin Winsnes, besöksnäringsstrateg, föredömligt berättade om. Gunnar Jonasson, flygplatschef för Swedavia, och Joon Chang-Hammerin, Flyg BRA, berättade om den kommande sommaren för flyget och där publiken uppmärksammades på att Bromma kommer hålla stängt under vecka 30 och 31 på grund av banomläggningar.

Dessutom fick vi lyssna på Birger Björkman, avfallschef på Region Gotland, och Susanne Bjergegaard Pettersson, VA-chef på Region Gotland, som berättade om den kommande sommaren. Susanne pratade bland annat om den kommande sommaren och bad om återhållsamhet kring vattnet och att man som tidigare ska spara så mycket vatten som möjligt.

Poliserna Conny Johansson och Zeke Wikström var även på plats och berättade om sitt arbete kopplat till Almedalsveckan och sommaren. Likt tidigare år kommer de att få förstärkning av poliser från Stockholm och de lyfte även att arbetet runt Almedalsveckan var lite skillnad på jämfört med fjolåret.

De pratade även om utbildningen Krogar mot Knark som kommer att hållas den 28 maj på Joda Bar & Kök.

Dagen avslutades med att Mimmi Gibson, biträdande enhetschef för Hållbar Tillväxt, berättade om satsningen Gotland Gold Pass som kommer att lanseras i veckan. Det är en tävling där man hoppas kunna attrahera många personer runt om i Sverige att vara med och tävla om en vistelse på ön – tanken är att göra hela Gotland till en festival som en enskild besökare (tillsammans med tre andra personer) kan njuta av under en period i juli.

Vi fick även lyssna på Maria Thulin och Fie Broker-Bulling, från det nya vandringsprojektet, och de investeringar som kommer att göras i befintliga och även nya vandringsleder som ska byggas.

– Jag vill först rikta ett stort tack till alla er som kom och det var en väldigt intressant och givande dag från mitt perspektiv. Det var många företagare på plats och det var ett flertal frågor som lyftes som vi kommer ta med oss i vårt fortsatta arbete med besöksnäringen, säger Erik Öhrn, verksamhetsledare, om Uppstart Besökssommaren.

Dagen avslutades med en gemensam AW i Vinterträdgården där Ivan Zulueta Flores spelade.

Vi hoppas att du har tid att fylla en i temperaturmätare inför sommaren på Gotland. Fyll gärna i enkäten här!

Skriven av: Simon Frid Thomsson, Kommunikatör/Community Manager

Kategori: Nyheter