Sammanställning av antalet gästnätter i april

2024-06-11

Sammanställning av antalet gästnätter i april

Under april 2024 noterades 27 917 registrerade gästnätter på Gotland, jämfört med 31 754 gästnätter i fjol, enligt Visitorys statistik, som inte innehåller stugor och lägenheter.

När vi jämför med de icke-registrerade gästnätterna var dessa på 15 064 gästnätter, vilket bland annat innehåller privatuthyrning, stugor och lägenheter.

Det totala antalet gästnätter var 42 981 stycken för april, vilket var 49 530 stycken i fjol.

När vi ser på det totala antalet gästnätter för januari till april i år, registrerade och icke-registrerade, har antalet ökat från 128 413 gästnätter till 138 173 gästnätter jämfört med samma period i fjol, enligt statistiken från Visitory.

– Det är bra för besöksnäringen att vi får fler besökare på Gotland vilket i sin tur sannolikt genererar en ökad omsättning för det gotländska näringslivet i stort. Genom besöksnäringen visar vi hur bra Gotland är som en plats att bo, leva och verka på, säger Erik Öhrn.

Enligt bokningsläget i mätverktyget Benckmark Alliance, där vi jämför anslutna hotell, ser det ut som att satsningen på vecka 27 sticker ut i statistiken. I nuläget är det en 25-procentig ökning jämfört med samma tid i fjol.

Satsningen har genomförts i ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands Förenade Besöksnäring. Destination Gotland låter bland annat barn- och ungdomar under 18 år att åka gratis till och från Gotland under den veckan.

– Det är roligt att se att den veckan sticker ut i statistiken och att det är en vecka som sticker ut. Gällande de övriga veckorna är det lite för tidigt att dra någon slutsats. Gotland är fortsatt en stark destination för våra sommargäster, säger Erik Öhrn, verksamhetsledare i Gotlands Förenade Besöksnäring.

Skriven av: Simon Frid Thomsson, Kommunikatör/Community Manager

Kategori: Nyheter