Trio från Gotland deltar på stor konferens i Bryssel

2024-05-07

Trio från Gotland deltar på stor konferens i Bryssel

Konferensen European Cluster Conference 2024, som pågår mellan 7-8 maj i Bryssel, samlar aktörer från hela Europa för att diskutera framtiden för industriella kluster inom EU.

Fredrik Broman, samordnare för besöksnäringen i Småland och öarna och anställd på Gotlands Förenade Besöksnäring, deltar på konferensen tillsammans med Petra Thunegard Gråberg, Region Gotland, och Fredrik Österholm från Science Park Gotland.

Trion utgör Gotlands delegation som bland annat kommer att ta del av föreläsningar om den gröna omställningen, digital transformation och motståndskraftsbyggande.

Fredrik Broman menar att det är viktigt att Gotland är med i dessa sammanhang.

Fredrik Broman menar att det är viktigt att Gotland är med i dessa sammanhang och att det förhoppningsvis är mycket som de kan ta med tillbaka hem till Gotland och delge kollegorna inom Småland och öarna:

– Nya insikter, nätverk och klustersamarbeten behöver etableras i arbetet med att stärka näringslivet i sydöstra Sverige med hjälp av så kallad Smart specialisering, i ett europeiskt perspektiv, säger Fredrik Broman.

Under konferensen ser Fredrik fram emot att engagera sig i diskussioner och nätverkande, utforska nya affärsmöjligheter och hitta framtida samarbetspartner genom den match making som organiserats i samband med konferensen.

Delegationen med Fredrik, Petra och Fredrik kommer där att gotländska erfarenheter och lära från andra för att bidra till och dra nytta av EU:s olika initiativ.

– På sikt handlar det om att stärka konkurrenskraften i bland annat besöksnäringen och skapa bättre förutsättningar för primärt små och medelstora företag inom näringen.

Skriven av: Simon Frid Thomsson, Kommunikatör/Community Manager

Kategori: Nyheter